top of page
截屏2020-07-04上午6.43.54.png

贵仕Q35防水金属探测器

随处可探

EN

Q30 图标.png
Q30图标2.png

抗电磁干扰能力强

防水深度达 5M(16 英尺)

直观的用户界面

快速响应目标ID

紧凑型轻量化设计

与智能手机兼容

​包装清单

1-200FG33250a2.png

特征

1-200FG22423639.png
20200820115151.png
1-200F6143H24E.png
1-200F614360BT.png
bottom of page